Knipared FiberLAN

Knipared FiberLAN är en förening för boende och fastigheter inom Kniparedsområdet i Olofstorp. Genom ett projekt i samarbete med Telia konverterades områdets kopparnät till ett modernt fibernät under 2008. Därmed är alla förberedda för de tjänster som erbjuds och kommer att erbjudas inom telefoni, datakommunikation, internet och media.

Föreningens syfte är att vara avtalspart till Telia för fibernätet samt att bevaka och höja kvaliteten på nätet och tjänsterna som tillhandahålls av Telia och andra leverantörer inom öppen fiber. 

I Knipared kan alla fastigheter och tillkommande nya fastigheter inom den röda begränsningslinjen på denna karta bli anslutna till fiber för ett extra förmånligt pris som förhandlats fram av föreningen.