Uppgradering av Fibernätet hösten 2015

Nyhetsuppdatering 15 08 11

Utbytet av Switchar i telefonstationen började redan den 10/8. Man stötte dock på problem och 21 fastigheter tappade sin fiberkoppling.

Det kommer att åtgärdas under morgondagen (12/8).
Telia undersöker nu vidare hur man skall gå tillväga för att få så problemfri övergång som möjligt.
De 21 fastigheterna kommer att kontaktas för byte av medikonverter (fiberkonverter) snarast.

Vi kan förvänat oss en ny tidplan för uppgraderingen.

 

Föreningen har tecknat avtal med Telia om att uppgradera vårt Fibernät så att vi kan beställa upp till 1000 Mbit/s

Det innebär att utrusning i telestationen byts ut samt att ALLA fiberkonvertrar i fastigheterna skall bytas.

Alla 272 fastigheter som idag har fiberanslutning kommer att få information i god tid innan bytet sker.

Planering har nyss börjat och vi hoppas komma i gång med byte av utrustningen i mitten av september.

Mer information ligger i din bervlåda från den 2/8.  pdfse även här