Årsmötesprotokoll 2016

Nedan återfinns protokollet från årsmötet.

Protokoll årsmöte 2016.pdf